Makan Ga Makan Asal...???

bahasa melayu sambas
Gambar Kata PleSetan "Makan Ga Makan Asal Kumpul" menjadi "Makan Ga Makan Asala Japai, Kalak Kemponan" (Bahasa Melayu Sambas)

Bagi-bagi Plesetan :