Plesetan Peribahasa Banyak Makian Asem Geram

plesetan
Plesetan Peribahasa Banyak Makan Asam Garam = Banyak Makian Asem Geram

Bagi-bagi Plesetan :